BAKOS
Menu

Aleja VELIKIH
20.10.2017Tudi Ivan Kramberger v Aleji velikih!?

Poleg devetih obstoječih kipov in negovskega dobrotnika še general Maister in Cilka Dimec Žerdin

 

    Območje Gornje Radgone je Sloveniji in svetu dalo veliko številno znanih in priznanih ljudi različnih profilov, ki so s seboj v svet odnesli tudi ime Gornje Radgone. In v želji, da bi se jim vsaj malo oddolžili že od leta 2006 v Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni, pri cerkvi Svetega Petra in spominskega obeležja „Nikoli več“ postavljajo doprsne kipe zaslužnim ljudem, in sicer po vrsti: akademik dr. Anton Trstenjak, filozofski antropolog, psiholog in teolog. Avtor kipar Mirko Bratuša, odkrit 29.9.2006. Drugi in tretji kip sta bila sočasno odkrita dne 16.12.2007. Drugi kip: Peter Dajnko, jezikoslovec in nabožni pisatelj. Kipar: Lujo Vodopivec. Tretji kip: Anton Krempl, narodni buditelj, cerkveni pisec in zgodovinar, kipar: Mirsad Begić. Četrti kip: Manko Golar, pesnik, pisatelj, kipar: Drago Tršar – odkritje 17.10.2008. Peti kip: Jože Veršič, izdelovalec

protetičnih pripomočkov, kipar: Matjaž Počivavšek, odkritje 16.6.2009. Šesti kip: Franc Simonič,

bibliograf, kipar: Mirsad Begić, odkritje 2.10.2009. Sedmi kip: Janko Šlebinger, bibliograf in

literarni zgodovinar, kipar: Metod Ferlinc, odkritje 21.6.2010. Osmi kip: Franc Veber, filozof,

kipar: Jakov Brdar, odkritje 30.10.2010. Deveti kip: Johannes a Quila Derakespurga, slikar, kipar:

Mirko Bratuša, odkritje: 1.10.2012.

     In sedaj, po petletnem premoru, je prišla pobuda, da bi devetim omenjenim doprsnim kipom, dodali še tri. Donedavni dolgoletni ravnatelj OŠ Gornja Radgona, sedaj član občinskega sveta Dušan Zagorc je namreč, na minuli seji občinskega sveta, v imenu stranke SMC in v svojem imenu podal pobudo za postavitev kipov še trem velikanom. Prvo je predlagal generala Rudolfa Maistra

– rojen 1874, umrl 1924, borec za severno mejo, poveljnika Maribora, ker bo drugo leto 100 letnica

bojev za severno mej. Drugo Ivan Kramberger, rojen 4.5.1936 v Negovi, 7.7.1992 ubit, inženir, politik, izumitelj, dobrotnik. Tretje ime Cilka Dimec Žerdin, dama med moškimi, rojena 1.4.1930 v Žižkih, umrla 19.5.2017, bila ravnateljica osnovne šole s prilagojenim programom, pisateljica, šahistka, častna občanka občine Gornja Radgona. „Ustna soglasja sem dobil za vse tri. Društvo general Maister za Prlekijo se je preselilo iz Gornje Radgone v Ljutomer in je zamrlo. Bil sem član tega društva. Mag. Ivan Klemenčič, predsednik društva generala Maistra Slovenije je vesel, če bo do tega prišlo. Drugič Ivan Kramberger mlajši, sin pokojnega Ivana Krambergerja, je bil vesel in je dal ustno soglasje. Tretjič Janja, hči in Andrej, sin Cilke Žerdin in najmlajši brat mag. Marjan Žerdin, so mi dali ustno soglasje, da danes to predlagam. Verjamem, da bo pobuda sprejeta, zato prosim župana, da imenuje posebni odbor za pripravo in izvedbo postavitve še treh doprsnih kipov. Pri tem bi želel tudi sam sodelovati, kot občan Gornje Radgone, saj sem bil udeležen pri postavitvi predhodnih doprsnih kipov. Prav tako mi je zagotovil, da bi z veseljem sodeloval naš rojak in akademski kipar Mirko Bratuša, ki je sodeloval pri vseh doprsnih kipih. Dajem tudi pobudo, da pristopimo takoj k dopolnitvi aleje velikih in da postavimo deseti doprsni kip generalu Rudolfu Maistru do 23. novembra 2018, in da se sredstva zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2018“, je med drugim dejal Zagorc.

    Sedaj je na potezi župan Stanislav Rojko in občinska uprava, ki bodo lahko dali zeleno luč ali pa ne, saj je za postavitev takšnega kipa potrebnih tudi nekaj sredstev.

Besedilo in foto: O.B.

FOTOBAKOS © 2016